Wyjazd naukowy klas drugich do Wilna - 3-7 czerwca 2013