Identyfikacja związków nieorganicznych i organicznych - Otwarte Laboratoria SGGW