Fotosy z planu filmowego "Ziemniaków w Mundurkach" - filmu klasy 2M na Międzynarodowy Konkurs Filmowy w Bergamo