Zwiedzanie cyklotronu - Laboratorium Jonów Ciężkich UW

Opublikowano:  Wt, 13.03.2012

W wycieczce uczestniczyli uczniowie liceum, którzy rozszerzają fizykę i chemię. Podczas spotkania obejrzeliśmy film tłumaczący zasadę działania cyklotronu i tworzenia widm. Następnie p. Agnieszka Trzcińska ze Środowiskowego Laboratorium Jonów Ciężkich zaprowadziła nas do sterowni, bunkru cyklotronu i  hali eksperymentalnej. Podczas wędrówki dowiedzieliśmy się także, jakie badania prowadzi Laboratorium oraz jakie są zastosowania tworzonych radionuklidów w medycynie.

Zobacz zdjęcia.