Wizyta delegacji Chorwatów z wyspy Hvar w naszym Liceum.

Opublikowano:  Sob, 30.01.2016

W ostatnich dniach przed feriami zimowymi gościliśmy w naszej szkole delegację Chorwatów. Nasi goście przyjechali z wyspy Hvar, jednego z najbardziej słonecznych miejsc w Europie. Delegacja liczyła 10 osób:

1. Mr. Filip Dulcic – koordynator projektu

2. Mrs. Vesna Barbaric – dyrektor szkoły średniej z Hvar-u

3. Mrs. Natalija Moskatelo – nauczyciel geografii

4. Mr. Antonio Vidovic – nauczyciel biologii

5. Mrs. Sonja Matijasevic – nauczyciel biologii

6. Mr. Danijel Beserminji – nauczyciel fizyki

7. Mrs. Andjelka Ivusic – nauczyciel informatyki i technologii informacyjnej

8. Mrs. Melita Tudor – starszy specjalista budownictwa, urbanistyki i ochrony środowiska z miasta Hvar

9. Mr. Rid Ruscic- ekspert z działu administracyjnego Budownictwa i Planowania Przestrzennego ze Splitu (Dalmacja)

10. Mr. Ivan Sulc – asystent, ekspert GIS z Wydziału Geografii Uniwersytetu w Zagrzebiu

Celem dwudniowej wizyty było zapoznanie się ze sposobami wdrażania w naszej szkole GIS i ICT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Koordynatorem wizyty ze strony Liceum Przymierza Rodzin była nauczycielka geografii Agnieszka Chrząstowska.

W czwartek 28 stycznia 2016 roku nasi goście rozpoczęli wizytę w liceum od obserwacji lekcji geografii w klasie II. Tematem lekcji było analizowanie przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno- gospodarczego z wykorzystaniem GIS.

Po lekcji goście zostali przywitani przez Dyrektora Szkoły Piotra Bejnarowicza, który opowiedział o historii  i idei szkoły. Następnie z dyrektorem i nauczycielką języka angielskiego Beatą Jaworską  goście zwiedzili szkołę, a po zwiedzaniu rozpoczęła się dwugodzinna sesja. Beata Jaworska opowiedziała o sposobach wdrażania ICT w naszej szkole, a Agnieszka Chrząstowska przedstawiła jak uczyła dawniej GIS-u, a obecnie jak wykorzystuje GIS i geo-media na lekcjach geografii w klasie i w terenie. Chorwaccy nauczyciele bardzo byli zainteresowani prezentowanymi materiałami: programami nauczania, scenariuszami lekcji, używanymi podręcznikami.

Po obiedzie goście zostali zaproszeni do obserwacji lekcji technologii informacyjnej w klasie I prowadzonej przez nauczyciela IT Piotra Mężyńskiego. Tematem lekcji było rozwiązywanie równań za pomocą Excela z użyciem narzędzia Solver. Lekcja wzbudziła podziw Chorwatów.

W piątek 29 stycznia 2016 roku nasi goście wizytowali lekcję przyrody w klasie III prowadzoną przez nauczycielkę biologii Matyldę Wielanier i nauczycielkę geografii Agnieszkę Chrząstowską. W czasie lekcji uczniowie prezentowali końcowe wyniki projektu dotyczącego przyczyn bioróżnorodności Pobrzeża Słowińskiego. Uczniowie opowiedzieli o badaniach terenowych i  kameralnych, pokazali zgromadzone materiały badawcze oraz przedstawili analizę i weryfikację postawionej wcześniej hipotezy badawczej.

Po lekcji Matylda Wielanier opowiedziała o sposobach wdrażania ICT na lekcjach biologii,  a Agnieszka Chrząstowska o wykorzystaniu geo-mediów w lekcjach przyrody.

Po przerwie do naszych gości przyjechała Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Kierownik Działu Edukacji UNEP/GRID – Warszawa, która wygłosiła dwugodzinny wykład na temat sposobów wdrażania GIS i ICT w różnych dziedzinach życia.

W rozmowach kuluarowych uczestniczył też Piotr Chrząstowski, który dzielił się pomysłami dotyczącymi nauki programowania.

Zobacz zdjęcia