Warsztaty przyrodnicze klasy III M w Smołdzińskim Lsie.

Opublikowano:  Nie, 27.09.2015

Zobacz zdjęcia

Uczniowie klasy III M w dniach 7.09.2015 – 11.09.2015 uczestniczyli w warsztatach terenowych na Pobrzeżu Słowińskim. Warsztaty poprowadziły: p. Agnieszka Chrząstowska - nauczycielka geografii i p. Matylda Wielanier - nauczycielka biologii i wychowawczyni klasy. 

Celem wyjazdu było zbadanie i ocena środowiska przyrodniczego fragmentu Pobrzeża Słowińskiego ze szczególnym uwzględnieniem Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. Większość zajęć odbyła się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. W realizację projektu badawczego zaangażowani byli wszyscy uczniowie. Klasa została podzielona na grupy badawcze:

  • przyrodniczą (uczniowie realizujący przedmiot przyroda)
  • geograficzną (uczniowie rozszerzający geografię)
  • dwie biologiczne (uczniowie rozszerzający biologię).

Klasa spotkała się w poniedziałek 7 września w Gdańsku. Część uczniów w pierwszym tygodniu nauki uczestniczyła w historycznym wyjeździe naukowym do Trójmiasta. Druga część dojechała z nauczycielami biologii i geografii w poniedziałek rano. Po spotkaniu  w stolicy województwa pomorskiego cała klasa  pojechała przez Słupsk do Smołdzińskiego Lasu.  Po zakwaterowanie w ośrodku „DAJA – Beata” i obiedzie odbyła się pierwsza wycieczka krajoznawcza nad morze w okolicy Czołpina. Uczniowie na rowerach dojechali do wejścia na plażę obok Czerwonej Szopy. Uformowały się grupy badawcze. Uczniowie przeprowadzili pierwsze obserwacje terenowe. Nauczycielka biologii przeprowadziła warsztaty terenowe dotyczące rozpoznawania zbiorowisk roślinnych. Kilkoro uczniów pobrało próbki wody. Geografowie i przyrodnicy ćwiczyli rozpoznawanie chmur. Wszyscy  uczniowie dokonali pomiaru azymutu, orientowali mapy i lokalizowali obiekty. Po  powrocie odbyła się lekcja z prezentacją dotycząca historii geologicznej terenu, opisem rzeźby, hydrografii i występujących na tym terenie gleb.  Nauczyciele przekazali  grupom materiały (mapy, plansze) i postawili problem badawczy nad rozwiązaniem którego uczniowie pracowali przez następne dni. Wieczorem  uczniowie przeprowadzili analizę wcześniej pobranej wody morskiej.

8 września we wtorek  uczniowie klasy III M rowerami dojechali do  muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie. Lekcję muzealną nt.: ”Bioróżnorodność w Słowińskim Parku Narodowym” przeprowadziła pracowniczka muzeum SPN.  Po lekcji  muzealnej, uczniowie ruszyli piechotą na wycieczkę doliną Łupawy,  a potem na Rowokół – najwyższe wzniesienie w okolicy.  Nauczycielka geografii przeprowadziła lekcje o  działalności lądolodu skandynawskiego – zlodowacenia Wisły (bałtyckiego)  fazy gardnieńskiej a nauczycielka biologii  o zbiorowiskach roślinnych porastających wzgórze morenowe i dno doliny. Uczniowie przeprowadzali obserwacje i badania terenowe.   Między innymi grupy biologiczne i  przyrodnicza wykonały ocenę czystości wody w Łupawie metodą bioindykatorów. Uczniowie łowili sitkiem organizmy żyjące w rzece, rozpoznawali je i zliczali. Prawie wszyscy wspięli się na platformę obserwacyjną, skąd rozciągał się wspaniały widok na duży fragment Pobrzeża Słowińskiego.  Wieczorem  uczniowie przeprowadzili analizę wcześniej pobranych próbek wody z rzeki Łupawy. Dzień zakończyła  kolacja przy ognisku.

9 września, w środę  uczestnicy warsztatów pojechali  autokarem do Rąbki koło Łeby. W trakcie 10 kilometrowej wycieczki  wykonywali obserwacje i badania środowiska przyrodniczego Mierzei Łebskiej. Prace w terenie były dokumentowane fotograficznie oraz opisowo.   Uczniowie poznali środowisko brzegowe Morza Bałtyckiego, aktywnych wydm (wydma Łącka), boru bażynowego, boru suchego, olsu, mokradeł i jeziora przybrzeżnego -  Łebska. Wszystkie grupy wykonały: zdjęcie fitosocjologiczne, obserwację form rzeźby, gleb, roślinności i śladów bytowania zwierząt w różnych środowiskach, obserwacje oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze w okolicach Rąbki.  Ostatni fragment trasy wycieczki  od wyrzutni rakiet do parkingu w Rąbce klasa przepłynęła statkiem wycieczkowym po jeziorze Łebsko. Pomimo deszczowej aury można było przeprowadzić ciekawe obserwacje strefy brzegowej tego największego z przybrzeżnych jezior Polski. Wieczorem po powrocie odbyło się podsumowanie wycieczki i prac w terenie oraz badanie chemiczne wody pobranej z jeziora Łebsko. Praca grup została oceniona.

10 września, w czwartek uczniowie klasy trzeciej  pojechali rowerami około 4 km do Czołpina. Po zostawieniu  bicykli na parkingu  nauczyciele biologii i geografii  poprowadzili lekcję  terenową na czerwonym szlaku, na Wydmie Czołpińskiej, nad brzegiem morza i na ścieżce przyrodniczej biegnącej wzdłuż niebieskiego szlaku przy latarni morskiej w Czołpinie.  Uczniowie zbierali informacje. Przeprowadzili obserwacje środowiska wydmy białej i szarej. Analizowali w terenie sukcesję, uczyli się rozpoznawać różne gatunki, przede wszystkim  traw. Na plaży uczniowie z pomocą nauczyciela przeprowadzili obserwacje rzeźbotwórczej działalności  morza i wiatru.  Pogoda  nie sprzyjała za bardzo badaniom terenowym. Na szczęście  w kluczowym momencie  (lokalne południe słoneczne) słońce wyjrzało zza chmur i  pozwoliło przeprowadzić obserwacje  cienia gnomonu oraz wyznaczyć miejscowy południk. Późnym popołudniem większość klasy pojechała rowerami z nauczycielką geografii jeszcze raz nad morze.  Wieczorem przy rozgwieżdżonym niebie grzaliśmy się przy ognisku.

Rano 11 września  cała grupa opuściła Smołdziński Las i przez  Słupsk i Gdańsk  wróciła pociągiem do Warszawy.