Spotkanie z Panią Profesor Jadwigą Puzyniną.

Opublikowano:  Pt, 25.04.2014

24 kwietnia br. lekcję języka polskiego w klasie IIB poprowadziła Pani Profesor Jadwiga Puzynina, 

językoznawca oraz badaczka twórczości Cypriana Norwida, na co dzień babcia naszego kolegi Pawła. 

Tematem lekcji była interpretacja wiersza Norwida pt. „Kółko”, a także problem wartości i sposobów 

ich wyrażania w kulturze współczesnej. Pani Profesor w bardzo ciekawy sposób przedstawiła nam 

Cypriana Norwida jako poetę na XXI wiek. Wspólnie zastanawialiśmy się też nad aktualnością 

przesłania jego twórczości. Jeden z kolegów powiedział, że jeszcze nigdy nie widział naszej klasy tak 

zasłuchanej i zaciekawionej tematem lekcji.

Zobacz zdjęcia