Spotkanie na temat: "Fundamentalne zasady sukcesu zawodowego i osobistego w życiu."

Opublikowano:  Sob, 04.06.2016

W dniu 1.06.2106 w LO PR odbyło się spotkanie naszej  młodzieży z członkiem Koalicji Prezesi-wolontariusze - Panem Arturem Nowak-Gocławskim na temat:

"Fundamentalne zasady sukcesu zawodowego i osobistego w życiu. Gdybym mógł/mogła cofnąć się do okresu szkoły średniej, ale z wiedzą, którą posiadam obecnie to... - rady, wskazówki, przestrogi".

Pan Artur jest szefem Grupy ANG. Cała Grupa ANG to w chwili obecnej blisko 500 osób, którym sposób postrzegania aktywności zawodowej przekazywany przez Artura Nowaka–Gocławskiego i ludzi Grupy ANG jest bliski.

Zwolennik społecznościowego podejścia do budowy kultur organizacyjnych, zrównoważonego biznesu i społecznej odpowiedzialności firm. Założyciel i szef fundacji Będę Kim Zechcę, która powstała w 2013r. jako wynik wartości spółek w ramach Grupy ANG (www.bedekimzechce.pl).

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu CSR, pomysłodawca i inicjator wielu projektów promujących zrównoważony rozwój przedsiębiorstw (m.in. Nienieodpowiedzialni), sam aktywnie działa w organizacjach społecznych  czy branżowych np. w Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, bierze udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych np. w 2013r. prowadził dyskusję nt. odpowiedzialności społecznej banków podczas  Kongresu Consumer Finance „Nowy  model biznesowy w consumer finance w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu”, podczas którego uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania czy biznes zrównoważony ekonomicznie, społecznie i środowiskowo jest realny w instytucjach finansowych, czy można sprzedawać produkty finansowe w sposób odpowiedzialny, jak pogodzić zyskowność w sprzedaży produktów finansowych z etyką w biznesie i obowiązującymi regulacjami. 

W 2012r. zdobył nagrodę główną w konkursie POZYTYWISTY ROKU, w kategorii „Wizja i przywództwo”. Celem konkursu jest promowanie pracy w „małych ojczyznach”, pokazywanie szerszemu gronu ludzi, którzy na co dzień zmieniają świat.  

"Osobiście wierzę, że jako przedsiębiorcy, liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy  efektywnych ekonomicznie biznesów. Wierzę nie tylko w to, że nasze przedsiębiorstwa muszą rozwijać się w sposób zrównoważony, ponosić odpowiedzialność za swoje działania wobec wszystkich interesariuszy ale przede wszystkim jestem przekonany, że naszą rolą jest podejmowanie działań czyniących, że świat który otacza nas dzisiaj i będzie otaczał naszych potomków - będzie lepszy.  Myśl ta towarzyszy nam zarówno w tworzeniu naszych strategii jak i wcodziennych operacyjnych działaniach. Stąd też nasze małe inicjatywy związane z zaangażowaniem społeczności naszych firm w sprawy wolontariatu, aktywności, która jak niewiele innych potrafi wyzwolić w ludziach co najlepsze. Z takim przesłaniem chcielibyśmy się włączyć w prace Koalicji."

Pod tym linkiem znajdziecie informacje o Fundacji Będę Kim Zechcę, której inicjatorem jest Pan Artur Nowak-Gocławski, oraz o prowadzonych przez Fundację  działaniach społecznych: http://bedekimzechce.pl/

Zobacz także: http://www.dobrybiznes.info/aktualnosci/800-warsztat-artura-nowaka-goc%C...

Zobacz zdjęcia