SEMINARIUM Siła i słabość Grupy Wyszehradzkiej - 29.09.16

Opublikowano:  Wt, 27.09.2016

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie organizuje seminarium poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Grupy Wyszehradzkiej. Seminarium odbędzie się 29.09.2016 r. o godz. 14.00 w Domu Polonii w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 64).

Celem seminarium jest podsumowanie działalności Grupy Wyszehradzkiej w ramach jubileuszu 25-lecia jej powołania, określenie roli Grupy w procesie kształtowania ładu europejskiego po 1989 r., dyskusja na temat znaczenia grup regionalnych w procesie realizacji kierunków polityki międzynarodowej państw członkowskich oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie są wyznaczniki tożsamości regionalnej w polityce międzynarodowej.

PROGRAM

14.00 – Informacja nt. działalności, zadań i kierunków współpracy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie;

14. 15 – Prezentacja multimedialna nt. historii powstania Grupy Wyszehradzkiej i kierunków jej działalności;

14.30 - Wystąpienia ekspertów;

- Pan Andrzej Sadecki – Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa;

- Pani Veronika Jóźwiak – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa;

15.15 – Dyskusja z udziałem uczestników spotkania.