Została ustalona lista przyjętych do pierwszej klasy liceum

Opublikowano:  Pt, 25.05.2018

INFORMACJA DLA  UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PIERWSZEJ KLASY  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZYMIERZA RODZIN IM. JANA PAWŁA II

OSOBY PRZYJĘTE DO LICEUM PROSZONE SĄ O WPŁACENIE WPISOWEGO W WYSOKOŚCI 1000 PLN. WPŁATY MOŻNA DOKONAĆ W KASIE SZKOŁY LUB NA KONTO LICEUM PRZYMIERZA RODZIN DO  15 CZERWCA B.R.

ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW PRZYMIERZA RODZIN WPŁATA BĘDZIE POLICZONA JAKO CZESNE ZA WRZESIEŃ.

PO ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO PROSIMY O SKŁADANIE ŚWIADECTW I ZAŚWIADCZEŃ Z OKE W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZ. 9.00 – 15.00