Termin powiadomienia o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Data wydarzenia: 
Śr, 06.12.2017