Dęby pamięci

 

Uroczystość poświęcenia kamienia oraz zasadzenia Dębów Pamięci dla uhonorowania ofiar zbrodni katyńskiej – 24 października 2009 r.

 

 


 

„KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” DĘBY PAMIĘCI posadzone przez społeczność Szkoły Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II i Parafię św. Katarzyny na Służewie dla uhonorowania zamordowanych w Katyniu

 

 

śp. ppor. Zygmunt Czerwiński 1912 - 1940 śp. kpt. Zygmunt Ruciński 1901 - 1940
śp. ppor. Mieczysław Dąbrowski 1900 - 1940 śp. mjr Jan Slaski 1895 - 1940
śp. mjr Ryszard Kalpas 1906 - 1940 śp. ppor. Marian Szczęsny Marcinkowski 1903 - 1940
śp. por. Izydor Korzeniowski 1901 - 1940 śp. kpt. Tadeusz Weryha-Darowski 1904 - 1940
śp. por. Kazimierz Okęcki 1909 - 1940 śp. por. Zdzisław Wielowieyski 1915 - 1940
śp. kpt Feliks Olbrysz 1891 - 1940 śp. post. Zdzisław Witczyński 1910 - 1940

Warszawa, 24 października 2009 r. Zobowiązanie uczniów Szkoły Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II My uczniowie Szkoły Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II uznajemy, że pamięć o historii i znajomość historycznej prawdy jest naszym obowiązkiem. 70 lat temu wymordowano w kaźniach NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje 21 743 polskich jeńców wojennych żołnierzy, policjantów i cywilów. Składamy uroczyste zobowiązanie, że będziemy pamiętać o ofiarach tej zbrodni, że będziemy się za nie modlić, że otoczymy opieką 12 Dębów Pamięci posadzonych dla upamiętnienia ofiar tamtych wydarzeń. Niech z ich cierpienia zrodzi się dobro.
 

Załączniki: