Została ustalona lista przyjętych do pierwszej klasy liceum

Pt, 25.05.2018

INFORMACJA DLA  UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PIERWSZEJ KLASY  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZYMIERZA RODZIN IM. JANA PAWŁA II

OSOBY PRZYJĘTE DO LICEUM PROSZONE SĄ O WPŁACENIE WPISOWEGO W WYSOKOŚCI 1000 PLN. WPŁATY MOŻNA DOKONAĆ W KASIE SZKOŁY LUB NA KONTO LICEUM PRZYMIERZA RODZIN DO  15 CZERWCA B.R.

ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW PRZYMIERZA RODZIN WPŁATA BĘDZIE POLICZONA JAKO CZESNE ZA WRZESIEŃ.

 

PO ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO PROSIMY O SKŁADANIE ŚWIADECTW I ZAŚWIADCZEŃ Z OKE W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZ. 9.00 – 15.00