Są już wyniki egzaminu do 1 klasy i tematy rozmów

Pt, 18.05.2018

REKRUTACJA DO LICEUM 2018 – TEMATY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Terminy rozmów wywieszone są na drzwiach szkoły i dostępne w sekretariacie. Zostaną przeprowadzone we wtorek i środę (22 i 23 maja)

Każdy z kandydatów do Liceum, zakwalifikowanych do rozmów, ma za zadanie

przygotować krótką wypowiedź (3 – 5 min.), odnoszącą się do  jednego z podanych niżej tematów:

  1. Im więcej posiadamy, tym mniej jest nas samych.

Mistrz Eckhart

  1. Bycie człowiekiem to w istocie bycie odpowiedzialnym.

Antoine de Saint - Exupery

  1. Szczęście jest naszą matką, nieszczęście wychowawcą.

Monteskiusz

  1. Mądry i troskliwy przyjaciel to wielki dar Boży.

Fryderyk Schiller