Rekrutacja

Pon, 08.04.2019

 

INFORMACJA DLA  UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PIERWSZYCH KLAS  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZYMIERZA RODZIN IM. JANA PAWŁA II

 

OSOBY PRZYJĘTE DO LICEUM PROSZONE SĄ O WPŁACENIE WPISOWEGO W WYSOKOŚCI 1000 PLN.

WPŁATY MOŻNA DOKONAĆ W KASIE SZKOŁY LUB NA KONTO LICEUM PRZYMIERZA RODZIN DO  26 KWIETNIA 2019 R.

ABSOLWENTOM SZKÓŁ PRZYMIERZA RODZIN WPŁATA BĘDZIE POLICZONA JAKO CZESNE ZA WRZESIEŃ.

PO ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO PROSIMY O SKŁADANIE ŚWIADECTW I ZAŚWIADCZEŃ Z OKE W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZ. 9.00 – 15.00 DO ŚRODY 26 CZERWCA 2019 R.